Skip to content
Menu

Интериорно проектиране

Изготвяне на триизмерен интериорен проект с фотореалистична визия Ви дава възможност да видите как реално би изглеждал Ващият дом, офис, заведение и др.

3D IVN Group

Ние изготвяме своите предложения за дизайна, цветовите решения, щорите, пердетата, мебелите, текстила, осветлението и всички други детайли, свързани с общата визия на обекта. Така ще видите нещата в цялост и ще си ги представите нагледно. Обсъждаме ги, за да решим какво да остане и какво може да променим. В крайна сметка стигаме до вариант, който е точно за Вас. По време на целия процес Вие гледате мостри на материалите. Всяко нещо, което залагаме в идейния проект е действително, ние знаем как да го направим или от къде да се закупи. Това е изключително важно, за да може да гарантираме, че този проект ще бъде реализиран.

Цената за интериорно проектиране варира в диапазона 45-60лв за квадратен метър, като се взима под внимание чистата(светла) квадратура. Цената зависи от конкретния проект и за всеки обект тя е строго индивидуална. Същото се касае и за сроковете на изпълнение. Уточняване относно цените и срока на изпълнение се прави след предоставяне на нужната информация – архитектурни подложки, скици, размери, насоченост, изисквания и др.

Стъпки, които следват процеса на интериорно проектиране:

  1. Работна среща с възложителя на обекта за уточняване подробности около заданието и изготвяне на оферта за интериорно проектиране.
  2. Заснемане реалните размери на съществуващите помещения, които ще се проектират.
  3. Изготвяне на двуизмерен и триизмерен дигитален модел на жилището с реалните /съществуващи/ размери.
Стъпки на работа (1)
Изготвяне на план
Детска стая IVN5
  1. Изготвяне на примерни идейни разпределения в двуизмерен план и съгласуването им с възложителя по зони и функции, уточняване на евентуални корекции в електроинсталациите и ВиК, уточняване на подови настилки, декоративни мазилки, бои, тапети, други материали и специфични изисквания.
  2. Изготвяне на триизмерен интериорен проект с фотореалистична визия и събеседване с възложителя за евентуални корекции и цветови комбинации, уточняване на мебелировката която ще се закупува и тази, която ще се изработва по поръчка.
  3. Завършване на интериорния проект – цветни изображения, представени на цифров и хартиен носител; конструктивни чертежи на детайлите, които ще се изработват по поръчка; спецификация на материалите, чертежи на промените по ВиК и електроинсталации.

След като сме уточнили с Вас идейния проект ние ще Ви предложим работен проект. 

Преминете към стъпка 1

Свържете се с  нас, за да обсъдим вашия проекти.